Ang Diabetes Mellitus Sa Modernong Kapaligiran

 Ang Diabetes Mellitus Social fear Modernong Kapaligiran Essay

Ang Diabetes Mellitus sa Modernong Kapaligiran

Ang sakit em diabetes ay may dalawang o pangunahing uri: ang diabetes mellitus at diabetes insipidus. Ang diabetes mellitus ang mas popular mhh uri ng sakit na ito. Kapag binanggit ang salitang " diabetes”, and unang papasok sa isipan ng mga tao ay ang diabetes mellitus. Ito ang uri ng diabetes na mas kalimitang natatawag lamang bilang diabetes.

Ang diabetes mellitus ay isang uri ng diabetes na sanhi ng depekto sa ating lapay (pancreas). Ito ay isang bahagi ng ating katawan(malapit social fear tiyan) em gumagawa ng insulin, isang hormone[1] mhh tumutulong upang makapunta ang mga glukosa o asukal sa mga selula ng ating katawan. Hindi nakakagawa ng sapat na insulin ang mga taong may diabetes, kaya hindi napupunta ang mga glukosa social fear mga selula sa ating katawan. Naiipon ang mga glukosa em ito social fear dugo, dahil sa hindi ito nagagamit ng maayos ng katawan. Ang mga taong diabetiko ay kinakikitaan ng kakulangan sa insulina, hindi mapakinabangang mga karbohidrato sa katawan, labis na asukal sa dugo at ihi.

Ito ay isang kundisyon kung saan bumababa ang abilidad u kaya ay kumpletong nababawasan ang abilidad ng body system tissues em pangalagaan for gamitin ang sustansiyang nagdudulot ng lakas at enerhiya sa katawan. (WikiFilipino, Abril 2008)

Ang mga sumusunod ay ang mga sintomas nito: pagkakaroon ng napakataas bist du lebel, dami o konsentrasyon ng glucose sa dugo[2]#@@#@!!, fasting blood vessels sugar(FBS) na ang basa ay mahigit sa a hundred and twenty mg/100 cubic centimeters ng dugo, sobra-sobrang pag-ihi[3]#@@#@!!, malabis em pagkauhaw[4]#@@#@!!, sobrang pagkagana sa pagkain[5]#@@#@!!, panunuyo ng katawan, panghihina, pagbaba ng timbang, pagbaba ng resistensiya sa impeksyon, mabagal na paghihilom ng sugat, pamamaga ng mga ugat[6].

[1] isang uri ng kemikal mhh ginagawa ng glandula em naiipon social fear daluyan ng dugo bist du nakakaapekto social fear mga gawain ng mga malalayong selula o bahagi ng katawan.; [2] hyperglycemia; [3]polyuria; [4]polydipsia; [5] polyphagia; [6], atherosclerosis...

Scientific Strategies Essay

Component 1 Ruben wants to determine whether listening to several types of music may have an effect over a person's pulse. His speculation states that if a person…...

Read

L Like Reading Essay

Maameyaa Danso 9-4-12 Pd. your five I Love…Hate…love Reading! Reading, if you'd asked me what came to brain when I noticed that expression three years…...

Read

Plan of Essay

Prepare Discuss the huge benefits and drawback to empowering females so that they can maintain other positions apart from all their traditional kinds. C- Empowerment…...

Read

Successful Builder Research Paper

Architecture is unquestionably one of the most ancient and most respectable career domains in the world. Today, there are a lot of architects, but not all of them are…...

Read

Essay regarding Ambiguity of yankee Gothic Fiction

Julie Fallows 6423747 Sean Moreland November twenty-seven, 2012 Ambiguity of American Gothic Anxieties Since the 19h 100 years, American Medieval fiction begun to exist…...

Read

Green Rare metal Essay

Bananas: The " Green Gold" in the TNCs Anne-Claire Chambron Bananas are the 5th largest farming commodity on planet trade following cereals, glucose, coffee and cocoa. They…...

Read